Novice

Štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016 (pozor: ROK!)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je na svojih spletnih straneh objavil 194. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016 (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20152016-194-jr/).

Predmet razpisa je štipendija v višini 100 €, ki jo lahko pridobijo dijaki, ki se izobražujejo v deficitarnih poklicih, kar za našo šolo pomeni MIZARJI, GOZDARJI in GOZDARSKI TEHNIKI. Štipendije ne morejo pridobiti dijaki, ki ponavljajo letnik.

Štipendijo za deficitarne poklice je možno združevati z nekaterimi štipendijami, npr. z državno, Zoisovo in drugimi štipendijami, ni pa združljiva npr. s kadrovsko štipendijo, zato naj se vlagatelji, ki prejemajo druge štipendije, pred vložitvijo vloge pozanimajo o združljivosti obstoječe štipendije s štipendijo za deficitarne poklice pri obeh štipenditorjih.

Vloga bo na spletni strani sklada objavljena 24. 8. 2015 ob 9.00 uri. Od tega dne dalje lahko vlogo prevzamete tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

VSI, KI STE ZAINTERESIRANI ZA ŠTIPENDIJO, VLOGO ODDAJTE TAKOJ PO OBJAVI (24. 8. 2015), KER JE SISTEM DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ “KDOR PREJ PRIDE, PREJ MELJE”. Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev.