Bolničar – negovalec

   
Ime izobraževalnega programa: bolničar – negovalec
Vrsta izobraževalnega programa: srednje poklicno izobraževanje
Trajanje programa: 3 leta
Naziv poklicne izobrazbe: bolničar – negovalec/bolničarka – negovalka
Pridobljeni poklici:

Izobraževalni program bolničar – negovalec omogoča pridobitev:

·    srednje poklicne izobrazbe bolničar – negovalec.

Pogoji za vpis: zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
Predmetnik:
Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213
P2 Matematika obvezno 213
P3 Tuji jezik obvezno 164
P4 Umetnost obvezno 33
P5 Naravoslovje obvezno 132
P6 Družboslovje obvezno 132
P7 Športna vzgoja obvezno 164
Skupaj A   1051
B – Strokovni moduli
M1 Nega in oskrba obvezno 682
M2 Varovanje zdravja in okolja obvezno 136
M3 Komunikacija obvezno 136
M4 Gospodinjstvo izbirno 102
M5 Prehrana in dietetika izbirno 102
M6 Masaža izbirno 102
M7 Pedikura Izbirno 102
Skupaj B   1056

Od tega za praktično izobraževanje:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk 624
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 912
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 160
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 590
Skupaj   3769
Kraj izvedbe strokovnih modulov:
 • teoretični del: v šoli, v specializiranih učilnicah
 • praktični del: v šoli, v specializiranih učilnicah, v zdravstveni ustanovi, ki jo izbere in določi šola
Odprti kurikul:
 • IKT in osnove poslovnega komuniciranja
 • osnove anatomije in fiziologije
 • motnje duševnega zdravja
 • šport za zdravje
 • nega nog
 • prehrana
 • nega in pomoč na domu
Praktično usposabljanje z delom:

V izobraževalnem programu bolničar – negovalec dijaki praktično usposabljanje z delom opravijo v zdravstveni ustanovi, ki jo izberejo sami ali s pomočjo šolskega mentorja.

Za pravilno izvedbo praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu poskrbi šola.

Posebnosti izvedbe programa v SGLŠ:
 • mednarodne izmenjave z drugimi strokovnimi šolami v tujini in ogled zdravstvenih šol in ustanov v tujini
 • sodelovanje na sejmih, delavnicah
 • ogledi zdravstvenih ustanov, sejmov in prireditev s področja zdravstva doma in v tujini
 • uporaba učbeniškega sklada
 • tekmovanja (na državnem tekmovanju srednjih zdravstvenih šol za priznanje Angele Boškin, za priznanje iz sladkorne bolezni, »Zdrav dih za navdih« ipd.)
 • nudenje dodatne strokovne učne pomoči (DSP)
 • izvedba izpita prve pomoči, tečaja cestnoprometnih predpisov
Zaključek programa: Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
 2. storitev in zagovor

Dijaki storitev opravijo v eni izmed zdravstvenih ustanov, ki jo izbere in določi šola.

Možnosti nadaljevanja programa:

Dijaki, ki zaključijo program bolničar – negovalec, lahko šolanje nadaljujejo v programu poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) zdravstvena nega. Dijaki, ki uspešno zaključijo ta program, pridobijo V. stopnjo izobrazbe in se njihove možnosti za nadaljnje šolanje izenačijo s tistimi, ki so zaključili srednje strokovno izobraževanje. Ta program izvaja tudi naša šola v popoldanskem času/izredno.

Dijaki, ki bi želeli neposredno opraviti splošno maturo, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj, ki traja 1 leto in se zaključi s splošno maturo; ta jim omogoča neposredni prehod na vse višje šole in fakultete.

VEČ

Možnosti zaposlitve: domovi starejših občanov, varstveno delovni centri, zdravstveni domovi, bolnišnice,
Dodatne možnosti: nadaljevanje izobraževanja v programu  PTI zdravstvena nega