Človek in gozd

V Genezi piše, da je Bog človeka, ki ga je ustvaril iz prsti zemlje in mu vdihnil oživljajočega duha, postavil v raj. Pripravil mu je Edenski vrt z drevesi. Tako je človeku drevo pomenilo od vsega začetka povezavo z onostranstvom.

Človeku je gozd pomenil tudi zavetje in hrano, pa tudi orodje in orožje. Pokrajina brez gozda mu je zelo otežila preživetje.

Zaradi različnega odnosa človeka do okolja in zaradi različnih sprememb klime na posamezni predelih sveta, se je tudi gozd nekje ohranil, nekje je izginil, nekje pa je zaradi odsotnosti človeka in sprememb klime zavzel nekdanje gole površine.

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji ima dolgo tradicijo, ki je med najnaprednejšimi v svetu. Po zaslugi skrbnega gospodarjenja so danes naši gozdovi bogati, raznoliki in naravni. So eno izmed najpomembnejših naravnih bogastev Slovenije.

Ustvarjalnica je bila doslej izvedena že za 100 osnovnošolcev iz vse Slovenije.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja