Delo s hidravličnim nakladalnikom

Ime izobraževanja: Delo s hidravličnim nakladalnikom (40 ur)
Namen/cilj:

Cilja programa sta razviti znanja, spretnosti in veščine v uspešno izvedenem usposabljanju ter pridobiti potrdilo o usposobljenosti za delo z gozdarskim hidravličnim nakladalnikom.

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki se navezujejo na delo s hidravličnim nakladalnikom.

Pri delu se bodo z učiteljevo pomočjo naučili oskrbovati hidravlične nakladalnike in varno rokovati z gozdarskim hidravličnim nakladalnikom.

Ciljna skupina: Ljudje, ki bodo nadaljevali delo kot poklicni vozniki gozdarske transportne kompozicije.
Vstopni pogoji: /
Kraj: SGLŠ Postojna
Trajanje: Tečaj obsega 40 ur in traja 5 dni:

  • teoretični del: 1 dan,
  • praktične vaje: 3 dni,
  • nakladanje in razkladanje lesa: 1 dan.
Velikost skupine:
  • 1. dan je v skupini največje število udeležencev 8,
  • 2., 3., in 4. dan je največje število udeležencev 2,
  • udeleženci se predhodno razdelijo v skupine za 2., 3., in 4. dan.
Obvezna oprema: Varovalna čelada
Obvezni način preverjanja:

Pisno preverjanje znanja,

praktično preverjanje znanja.

Končni izkaz usposobljenosti:

Potrdilo »Delo s hidravličnim dvigalom (40 ur)«

Potrdilo nadomesti NPK za upravljanje gozdarskega hidravličnega dvigala.

Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Obseg praktičnega dela je časovno prilagojen tečajnikovemu predznanju.

Lahko se opravi preverjanje in potrjevanje usposobljenosti – za tiste kandidate, ki so pridobili kompetence s samostojnim delom. Od celotne cene usposabljanja se obračuna samo premosorazmerni delež glede na polno ceno usposabljanja.

Potrdilo velja tudi za gozdarski stroj – forwarder (stroj za izvoz lesa iz gozda).

Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo: Interno gradivo »Varno delo s hidravličnim nakladalnikom«
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko so prijavljeni najmanj 4 udeleženci.
Morebitne posebnosti programa: /
Kontakt

Za prijavo posameznika: tel. 041 789 079 ali e-pošta: ivanka@sgls.si.

Za prijavo skupine: tel. 05 850 10 32 ali e-pošta: marjeta.hribernik@kabelnet.net.

Za strokovne informacije: tel. 051 668 010 ali e-pošta: scuka.tomaz@gmail.com.

Cena:

705,00 eur

190,00 eur (praktični preizkus 1 dan)