DIAMANT NA DLANI

Delavnica DIAMANT NA DLANI  s pomočjo zgodbe vprašuje: Kako ravnati kot posameznik in družba, da bosta človek in narava dolgoročno preživela? Od odgovora na to vprašanje je odvisno ravnanje posameznika in družbe kot celote. Ta cilj »trajnostnega razvoja« si zastavljata človek in družba v vseh časih in v vseh okoliščinah.

Idejo za to delavnico je dala zgodba o Indijancu, ki je našel velik diamant. Delavnica poteka v dialogu med pripovedovalcem zgodbe in udeleženci delavnice. V teku delavnice se nakazuje nekaj  možnih rešitev. Delavnica je obogatena z refleksijami udeležencev delavnic in z avtorjevimi razmišljanji.

Delavnica je v prilagojeni obliki bila že večkrat izpeljana z učenci in z učitelji, z dijaki in s profesorji, s študenti in s predavatelji.

Cilj delavnice je tudi pokazati, da je boj za obstanek pogubna iluzija, ki je človeštvo, in posledično zaradi tega tudi naravo, pripeljala do današnjega stanja vsesplošne krize.

Delavnica je nastala 2012, v Evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Delavnica je za vsako skupino in izvedbo dopolnjena in prilagojena udeležencem.

Delavnica traja 90 minut.

Delavnica je primerna tudi za ustvarjalni razmislek pedagoških delavcev na vseh nivojih.

Prijave: leon.kernel@guest.arnes.si

 

Ključne informacije