Dijaška skupnost

Dijaška skupnost

Na šoli je organizirana dijaška skupnost, ki deluje v skladu s pravili. Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole obravnavajo predloge, mnenja in pobude skupnosti dijakov ter jih seznanijo s svojimi stališči in odločitvami.

Predsednica dijaške skupnosti je Hana Šalamon.

Mentor dijaške skupnosti je Dragan Babuder.