Poklicna matura

Predmeti in roki poklicne mature

Predmeti poklicne mature

SSI – gozdarski tehnik

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gozdarstva
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

PTI – lesarski tehnik (samo za izredno vpisane)

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz lesarstva
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek in zagovor

SSI – zdravstvena nega

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • storitev in zagovor

Koledar – poklicna matura 2018

Spomladanski izpitni rok poklicne mature

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli 30. 3. 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov (potrebno je oddati pisna dokazila) 19. 5. 2018
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli 25. 5. 2018
Začetek PM v spomladanskem roku 29. 5. 2018
1. predmet: slovenščina (p) 29. 5. 2018
2. predmet (p) 11. 6. 2018
3. predmet:
angleščina (p)
2. 6. 2018
3. predmet:
matematika (p)
9. 6. 2018
3. predmet:
nemščina (p)
6. 6. 2018
Ustni izpiti in 4. predmet Po razporedu v času 2. 6. – 22. 6. 2018
Seznanitev z uspehom na PM 6. 7. 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 9. 7. 2018

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli 7. 7. 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov (potrebno je oddati pisna dokazila) 14. 8. 2018
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli 20. 8. 2018
Začetek PM v jesenskem roku 24. 8. 2018
1. predmet: slovenščina (p) 24. 8. 2018
2. predmet (p) 31. 8. 2018
3. predmet:
angleščina (p)
29. 8. 2018
3. predmet:
matematika (p)
27. 8. 2018
3. predmet:
nemščina (p)
29. 8. 2018
Ustni izpiti in 4. predmet Po razporedu v času 24. 8. – 5. 9. 2018
Seznanitev z uspehom na PM 10. 9. 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 13. 9. 2018