Poklicna matura

Predmeti in roki poklicne mature

Predmeti poklicne mature

SSI – gozdarski tehnik

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gozdarstva
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

PTI – lesarski tehnik (samo za izredno vpisane)

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz lesarstva
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek in zagovor

SSI – zdravstvena nega

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • storitev in zagovor

Koledar – poklicna matura 2020

Maturitetni koledar RIC

Spomladanski izpitni rok poklicne mature

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli 31. 3. 2020
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov (potrebno je oddati pisna dokazila) 20. 5. 2010
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli 26. 5. 2020
Začetek PM v spomladanskem roku 30. 5. 2020
1. predmet: slovenščina (p) 1. 6. 2020
2. predmet (p) 11. 6. 2020
3. predmet:
angleščina (p)
30. 5. 2020
3. predmet:
matematika (p)
6. 6. 2020
3. predmet:
nemščina (p)
9. 6. 2020
Ustni izpiti in 4. predmet Po razporedu v času 13.–23. 6. 2020
Seznanitev z uspehom na PM 7. 7. 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 10. 7. 2020

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli 8. 7. 2020
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov (potrebno je oddati pisna dokazila) 14. 8. 2020
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli 20. 8. 2020
Začetek PM v jesenskem roku 24. 8. 2020
1. predmet: slovenščina (p) 24. 8. 2020
2. predmet (p) 31. 8. 2020
3. predmet:
angleščina (p)
28. 8. 2020
3. predmet:
matematika (p)
25. 8. 2020
3. predmet:
nemščina (p)
28. 8. 2020
Ustni izpiti in 4. predmet Po razporedu v času 24. 8.–3. 9. 2020
Seznanitev z uspehom na PM 8. 9. 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 11. 9. 2020