Zaključni izpit

Predmeti in roki zaključnega izpita

 Predmeti zaključnega izpita

SPI – gozdar:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • izdelek oziroma storitev in zagovor

SPI – mizar:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • izdelek in zagovor

SPI – bolničar – negovalec:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • storitev z zagovorom

Koledar – zaključni izpiti 2017

Jesenski izpitni rok zaključnih izpitov

Zadnji rok za prijavo kandidatov in oddajo vloge 6. 7. 2017
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
(potrebno je oddati pisna dokazila)
14. 8. 2017
Zadnji rok za pisno odjavo na šoli 20. 8. 2017
Začetek ZI v jesenskem roku 21. 8. 2017
Slovenščina (p) 21. 8. 2017
Ustni izpiti in 2. predmet Po razporedu v času 21. 8. – 2. 9. 2017
Seznanitev kandidatov z uspehom ZI 8. 9. 2017