Zaključni izpit

Predmeti in roki zaključnega izpita

 Predmeti zaključnega izpita

SPI – gozdar:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • izdelek oziroma storitev in zagovor

SPI – mizar:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • izdelek in zagovor

SPI – bolničar – negovalec:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • storitev z zagovorom

Koledar – zaključni izpiti 2018

Spomladanski izpitni rok zaključnih izpitov

Zadnji rok za prijavo kandidatov in oddajo vloge 30. 3. 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
(potrebno je oddati pisna dokazila)
19. 5. 2018
Zadnji rok za pisno odjavo na šoli 25. 5. 2018
Začetek ZI v spomladanskem roku 2. 6. 2018
Slovenščina (p) 4. 6. 2018
Ustni izpiti in 2. predmet Po razporedu v času 2. 6. – 20. 6. 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom ZI 22. 6. 2018

Jesenski izpitni rok zaključnih izpitov

Zadnji rok za prijavo kandidatov in oddajo vloge 7. 7. 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
(potrebno je oddati pisna dokazila)
14. 8. 2018
Zadnji rok za pisno odjavo na šoli 20. 8. 2018
Začetek ZI v jesenskem roku 20. 8. 2018
Slovenščina (p) 20. 8. 2018
Ustni izpiti in 2. predmet Po razporedu v času 24. 8. – 5. 9. 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom ZI 10. 9. 2018