Oddelki in razredniki

Oddelki in razredniki

V preglednici je prikazana organizacija oddelkov in skupin.

Oddelek Vzgojno-izobraževalni program Razrednik Nadomestni razrednik
1. a gozdarski tehnik Tadeja Premrov David Leskovec
1. c gozdar Tamara Fatur Tomaž Ščuka
1. d mizar Romano Pavlovič Franc Rot
1. e bolničar – negovalec Lara Hrvatin Tilen Tej Krnel
1. z zdravstvena nega Petra Andrejašič Sabina Vrh
2. a gozdarski tehnik Leon Kernel Tine Božič
2. c gozdar Sebastijan Bajc Janez Meden
2. d mizar Jože Ivančič
2. e bolničar – negovalec Petra Zalar Premrl Anica Emili Podboj
2. z zdravstvena nega Jasmina Žvokelj Zdravko Skrt
3. a gozdarski tehnik Martin Dužnik Nataša Ujčič
3. c gozdar Urban Ucin Peter Bole
3. d mizar Zorislava Makoter
3. e bolničar – negovalec Sabina Špringar Tina Šorc
3. z zdravstvena nega Valentina Vončina Martina Klemenc
4. a gozdarski tehnik Gregor Češarek Josip Maljevac
4. z zdravstvena nega Dragan Babuder Urša Blazinšek