Oddelki in razredniki

Oddelki in razredniki

V preglednici je prikazana organizacija oddelkov in skupin.

Oddelek Vzgojno-izobraževalni program Razrednik Nadomestni razrednik
1. a gozdarski tehnik Leon Kernel Tine Božič
1. c gozdar Sebastijan Bajc Janez Meden
1. d mizar Jože Ivančič
1. e bolničar – negovalec Aleksandra Marolt Anica Emili Podboj
1. z zdravstvena nega Jasmina Žvokelj Zdravko Skrt
2. a gozdarski tehnik Martin Dužnik Nataša Ujčič
2. c gozdar Urban Ucin Peter Bole
2. d mizar Zorislava Makoter
2. e bolničar – negovalec Sabina Špringar Tina Šorc
2. z zdravstvena nega Valentina Vončina Martina Klemenc
3. a gozdarski tehnik Gregor Češarek Josip Maljevac
3. c gozdar Marjeta Urbas-Hribernik Andrej Čeč
3. d mizar Franc Rot
3. e bolničar – negovalec Nastja Belcer Premrl Igor Mezgec
3. z zdravstvena nega Dragan Babuder Urša Blazinšek
4. a gozdarski tehnik Tomaž Ščuka Petra Prelc
4. z zdravstvena nega Petra Andrejašič Zdenka Rudolf