Oddelki in razredniki

Oddelki in razredniki

V preglednici je prikazana organizacija oddelkov in skupin.

Oddelek Vzgojno-izobraževalni program Razrednik Nadomestni razrednik
1. a gozdarski tehnik Gregor Češarek Valentina Vončina
1. c gozdar Marjeta Urbas-Hribernik Andrej Čeč
1. d mizar Matija Mišič Franc Rot
1. e bolničar – negovalec Aleksandra Hari Anica Emili Podboj
1. z zdravstvena nega Dragan Babuder Tadeja Premrov
2. a gozdarski tehnik Tomaž Ščuka Petra Prelc
2. c gozdar Sebastijan Bajc Martin Dužnik
2. d mizar Jože Ivančič
2. e bolničar – negovalec Igor Mezgec Anica Emili Podboj
2. z zdravstvena nega Petra Andrejašič Nastja Belcer Premrl
3. a gozdarski tehnik Leon Kernel Josip Maljevac
3. c gozdar Zorislava Makoter Urban Ucin
3. d mizar Zorislava Makoter Franc Rot
3. e bolničar – negovalec Nataša Ujčič Irena Svet
3. z zdravstvena nega Jasmina Žvoklej Martina Klemenc
4. a gozdarski tehnik Zdravko Skrt Eva Čeč
4. z zdravstvena nega Zdenka Rudolf Martina Klemenc