Organizacija pouka

Organizacija pouka

Pouk poteka v štirih stavbah:

  • v šoli je devet učilnic, označenih s številkami od 1 do 9,
  • v strojni postaji so štiri učilnice (od 11 do 14), in ročne delavnice za področje lesarstva in gozdarstva,
  • v dijaškem domu so štiri večje in pet manjših učilnic (od 15 do 23),
  • v Šolskem centru Postojna je lesarska strojna delavnica.

Organizacija pouka

Pouk poteka samo dopoldne v času od 7.30 do 13.40. Dijaki programa gozdar in gozdarski tehnik imajo ob petkih samo 4 šolske ure.

1. ura 7.30 – 8.15
2. ura 8.20 – 9.05
odmor (1. skupina) 9.05 – 9.35
3. ura 9.55 – 10.25
3. ura 9.10 – 9.55
odmor (2. skupina) 9.55 – 10.25
4. ura 10.25 – 11.10
5. ura 11.15 – 12.00
6. ura 12.05 – 12.50
7. ura 12.55 – 13.40