PUD

Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom (PUD) se izvaja pri delodajalcih.

V izobraževalnih programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno tehniškega izobraževanja so določeni minimalni standardi teoretičnega in praktičnega znanja; doseganje le-teh dijakom zagotavlja pridobitev določene poklicne izobrazbe.

Za uspešno izvedbo izobraževalnega programa sta zadolžena in odgovorna oba socialna partnerja, šola in delodajalci. Pri delodajalcih se izvaja praktično usposabljanje z delom (PUD). Poleg praktičnih znanj in spretnosti dijak pridobi tisto znanje, ki ga v šolskih delavnicah ni moč pridobiti, predvsem:

  • se socializira v delovnem okolju,
  • spozna dinamiko realnega delovnega procesa,
  • razvija skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

Dijaki SGLŠ Postojna bodo praktično usposabljanje z delom opravljali strnjeno v obsegu, določenem v izvedbenem kurikulu.

Terminski načrt PUD-a:

dijaki oddelka 1. c 114 ur 2.3.2020–20.3.2020
dijaki oddelka 1. d 114 ur 4.5.2020–22.5.2020
dijaki oddelka 1. e 114 ur  16. 3. 2020–3. 4. 2020
dijaki oddelka 2. a 38 ur 16. 3. 2020–27. 3. 2020
dijaki oddelka 2. c 114 ur 30. 3.2020–17. 4. 2020
dijaki oddelka 2. d 114 ur 20.1.2020–7.2.2020
dijaki oddelka 2. e 114 ur  27. 1. 2020–14. 2. 2020
dijaki oddelka 3. a 38 ur 4. 5. 2020–16. 5. 2020
dijaki oddelka 3. c 684 ur 9. 9. 2019–17. 1. 2020
dijaki oddelka 3. d 684 ur 9. 9. 2019–17. 1. 2020
dijaki oddelka 3. e 684 ur  9. 9. 2019–17. 1. 2020
dijaki oddelka 3. z 152 ur  4. 5. 2020–22. 5. 2020
dijaki oddelka 4. a 38 ur 18.5.2020–22.5.2020
dijaki oddelka 4. z 152 ur  23. 3. 2020–17. 4. 2020