PUD

Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom (PUD) se izvaja pri delodajalcih.

V izobraževalnih programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno tehniškega izobraževanja so določeni minimalni standardi teoretičnega in praktičnega znanja; doseganje le-teh dijakom zagotavlja pridobitev določene poklicne izobrazbe.

Za uspešno izvedbo izobraževalnega programa sta zadolžena in odgovorna oba socialna partnerja, šola in delodajalci. Pri delodajalcih se izvaja praktično usposabljanje z delom (PUD). Poleg praktičnih znanj in spretnosti dijak pridobi tisto znanje, ki ga v šolskih delavnicah ni moč pridobiti, predvsem:

  • se socializira v delovnem okolju,
  • spozna dinamiko realnega delovnega procesa,
  • razvija skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

Dijaki SGLŠ Postojna bodo praktično usposabljanje z delom opravljali strnjeno v obsegu, določenem v izvedbenem kurikulu.

Terminski načrt PUD-a:

dijaki oddelka 1. a 38 ur 17. 6. 2015 – 23. 6. 2015
dijaki oddelka 1. c 114 ur 3. 6. 2015 – 23. 6. 2015
dijaki oddelka 1. d 114 ur 3. 6. 2015 – 23. 6. 2015
dijaki oddelka 1. e 114 ur 2. 3. 2015 – 20. 3. 2015
dijaki oddelka 2. a 38 ur 17. 6. 2015 – 23. 6. 2015
dijaki oddelka 2. c 114 ur 3. 6. 2015 – 23. 6. 2015
dijaki oddelka 2. d 114 ur 3. 6. 2015 – 23. 6. 2015
dijaki oddelka 2. e 114 ur 2. 2. 2015 – 20. 2. 2015
dijaki oddelka 3. a 38 ur 8. 6. 2015 – 12. 6. 2015
dijaki oddelka 3. c 684 ur 8. 9. 2014 – 16. 1. 2015
dijaki oddelka 3. d 684 ur 8. 9. 2014 – 16. 1. 2015
dijaki oddelka 3. e 684 ur 8. 9. 2014 – 16. 1. 2015
dijaki oddelka 3. z 152 ur 25. 5. 2015 – 19. 6. 2015
dijaki oddelka 4. a 38 ur 18. 5. 2015 – 22. 5. 2015
dijaki oddelka 4. b 38 ur 18. 5. 2015 – 22. 5. 2015
dijaki oddelka 4. z 152 ur 13. 4. 2015 – 15. 5. 2015