Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je namenjen redno vpisanim dijakom oziroma udeležencem izobraževanja odraslih v okviru šole.

Uporabniki si lahko za posamezni letnik izposodijo le celoten komplet učbenikov.

Dijaki oziroma njihovi starši se s podpisano naročilnico obvežejo, da bodo sposojevalnino, ki znaša tretjino nabavne cene za posamezni učbenik, poravnali v roku, ki ga bo določila šola.

Uporabniki so dolžni spoštovati vse roke v zvezi z naročilom učbenikov, ki jih vsako leto sproti določi Ministrstvo za šolstvo znanost in šport.

Uporabnik je dolžan ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane učbenike. V primeru poškodbe, uničenja ali izgube učbenika se mu zaračuna odškodnina po veljavnem ceniku.

Vsa ostala določila so zapisana v Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

2019-2020-UČBENIŠKI SKLAD

2-4.letnik-NAROČILNICA ZA UČB.SKLAD 2019-2020