Koledar dogodkovNovice

Dosežki gozdarjev v 2015

Leto 2015 je bilo zelo uspešno za učitelje in dijake v programu gozdarstvo v SGLŠ Postojna. Začeli smo uresničevati vizijo šole »od semena do izdelka«.

Vse dejavnosti v gozdarskem delu na SGLŠ Postojna so organizirane tako, da služijo svojemu osnovnemu namenu; to je vzgoji in izobraževanju.

V mesecu oktobru so naši dijaki posadili na šolske posesti prvih 800 sadik gozdnega drevja (smreka, jelka, bukev, gorski javor, gorski brest), ki smo jih vzgojili v svoji drevesnici. V sodelovanju z gozdarskim podjetjem GOZD Ljubljana so v mesecu novembru vsi gozdarski oddelki na šoli skupaj z razredniki skupaj posadili 12.500 sadik gozdnega drevja in si prislužili skupno nekaj več kot 4.000 evrov, kateri jim bodo služili za zmanjševanje stroškov, ki bremenijo dijake v okviru izobraževanja.

V mesecu decembru je SGLŠ Postojna pridobila dodatnih 50 ha gozdne posesti in s tem povečala gozdno posest na 100 ha. S tem je postal pedagoški proces organiziran tako, da preko praktičnega izobraževanja, praktičnega usposabljanja in praktičnega pouka pokrijemo potrebo po delu s pomočjo dijakov in učiteljev ter na ta način kar najbolje vpeljemo dijake  v realni delovni proces.

Izpod šolske tračne žage so pričele prihajati prve deske in tramovi, vsa hlodovina pa je bila posekana na šolski gozdni posesti. Izdelovali smo mize in klopi (postavljene so na vstopni točki planinske pešpoti na Nanos, na koči Mladiki …), nadstreške in manjšo hiško. Dijaki zaključnih letnikov so zrezali deske, s katero bodo zaprli pokrit učni objekt na šolskem poligonu.

Ponosni smo na to, da sta dva naša učitelja pridobila mednarodne certifikate za drevesno arboristiko in z veseljem smo v mesecu decembru postavili učni poligon za plezanje ter pridobili vso potrebno opremo za izvajanje te dejavnosti. V mesecu januarju 2016 namreč pričnemo s prvimi krožki drevesne arboristike!

Poleg tega smo na SGLŠ pridobili nov hidravlični nakladalnik s kabino proizvajalca Liv Tajfun, kateri bo dijakom približal sodoben način elektrohidravličnega oziroma servo upravljanja s hidravličnimi dvigali. S podjetjem Liv Tajfun smo se tudi dogovorili, da si bomo v prihodnje večkratno izposojali simulator upravljanja s hidravličnim nakladalnikom, kar bo omogočalo dijakom hitrejše pridobivanje znanja za upravljanje s temi stroji.

V mesecu novembru smo od podjetja Tajfun dobili v rabo najnovejši tritočkovni vitel s konstantno vlečno močjo in s tem postali prvi uporabniki takega vitla v Evropi. Prav tako smo dokončno vzpostavili informacijski sistem BOBER, ki omogoča elektronsko merjenje in sledenje lesa pri prodaji lesa.

V začetku leta 2016 bomo dobili v brezplačno uporabo gozdarsko žičnico s stolpom Savall proizvajalca Krpan. Glede na to, da v Sloveniji še ni prišlo do velikega razmaka v žičničarskem spravilu lesa (predvsem pri lastnikih gozdov), je naše osebno mnenje, da bi se s povečanjem popularizacije tega načina spravila lesa tudi kaj spremenilo. Žično spravilo lesa se po našem mnenju izvaja v premajhnem obsegu (predvsem zaradi tradicije in pomanjkljivega znanja uporabnikov). Zaradi vedno večjih težav v Sloveniji (Natura 2000, omejitev gradnje vlak, omejenost dela s traktorjem v težkih vremenskih razmerah, veliko nedostopnih in zaprtih gozdov) menimo, da ima spravilo lesa z gozdno žičnico pomembno mesto v prihodnosti gozdarstva. Naši dijaki bodo s pridobljenim znanjem postali najboljši promotorji tega načina spravila lesa in si bodo lahko kot prvi utrli pot v privatne vode tudi s takim načinom pridobivanja lesa iz gozda.