DOŽIVLJAJSKE DELAVNICE V NARAVI

Drevesa so živa bitja. Vsa živa bitja so si v nekaterih stvareh podobna. Življenje dreves in gozda je nujno za preživetje človeka. Tako kot imajo drevesa svoje korenine, jih ima tudi človek in človeštvo. Doživljanje dreves in gozda ter rastlin pripomore, da smo bolj občutljivi tudi do sočloveka in družbe, ki nas obdaja. Da enako pozornost kot drevesu namenimo tudi sočloveku.

Ključne informacije

Prijavnica