Drevo in človek

Človek je z drevesi povezan že od samega začetka razvojne poti človeštva. Najprej mu je gozd pomenil zavetje in hrano, pa tudi orodje in orožje. Pokrajina brez gozda mu je zelo otežila preživetje.

Zaradi različnega odnosa človeka do okolja in zaradi različnih sprememb klime na posamezni predelih sveta, se je tudi gozd nekje ohranil, nekje je izginil, nekje pa je zaradi odsotnosti človeka in sprememb klime zavzel nekdanje gole površine.

Zaradi omenjenih razmer so se v določenih predelih sveta ohranila tudi zelo mogočna, starodavna drevesa, ki še danes vzbujajo začudenje.

Posebna drevesa so postala tudi vez človeka z onostranstvom. Človeka so povezovala s presežnim.

Tudi v Sloveniji imamo nekatera taka posebej zanimiva drevesa preteklih časov.

Katere drevesne vrste rastejo v Sloveniji?

Kako so naši predniki gospodarili z gozdovi? Kako mi danes gospodarimo z gozdovi?

Kašna bo prihodnost sveta in človeštva? Kakšna bo prihodnost gozdov v svetu in pri nas?

Delavnica je bila doslej izvedena že za 300 osnovnošolcev iz vse Slovenije.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja