DREVO SE NA DREVO NASLANJA, ČLOVEK NA ČLOVEKA

Dvodnevna delavnica DREVO SE NA DREVO NASLANJA, ČLOVEK NA ČLOVEKA –  NARAVA IN ŠPORT je sad sodelovanja učiteljev športne vzgoje, vzgojiteljev v dijaškem domu,  gozdarjev ter plezalcev in višinskih obžagovalcev drevja.

Je sad dvajsetletnih izkušenj aktivnega sodelovanja z osnovnimi šolami in je naša letošnja izvirna inovacija.

Delavnica poteka v četrtkih in petkih v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna in v okoliških gozdovih, ki predstavljajo največji gozdni kompleks Srednje Evrope.  Vodijo jo najboljši učitelji in profesorji ter praktiki  Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna.

Učenci v obliki dialoga in sodelovalnih iger spoznavajo naravo in gozd.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja