Ekološko naravoslovni dan

Ekološko naravoslovni dan je namenjen osnovnošolcem zadnje triade (izjemoma tudi učencem 5. In 6. razreda OŠ). V Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna ga za osnovne šole iz vse Slovenije in zamejstva uspešno izvajamo že sedmo leto. Je naša izvirna inovacija, ki se je razvila ob pomoči Zavora za šolstvo Republike Slovenije.  Doslej ga je obiskalo že prek 3000 osnovnošolcev iz vse Slovenije.

Poteka v četrtkih in petkih dopoldne v prostorih Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna in v parku naše šole pod vodstvom naših najboljših učiteljev.

Sestavljata ga teme naravoslovja, biologije, lovstva in trajnostnega razvoja. Prijavitelj sam izbere dve temi izmed petih mogočih tem.

TEME:

Voda in življenje

Nanosvet

Gozdne živali

Preživetje narave in človeka

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja