Energetski dan

Energija je danes nepogrešljivo gonilo sodobne civilizacije. Soočamo se tako s pomanjkanjem energije kot s presežki energije. Neobnovljivih virov energije je vse manj in njihovo pridobivanje in izraba tudi močno onesnažujeta okolje.

Obnovljivi viri energije so tisti, ki naj bi na dolgi rok umirili porabo energije in prispevali k čistejšemu okolju.

V prvem delu spoznajo udeleženci ob fizičnem modelu Energetsko varčne hišice različne načine uporabe obnovljivih virov energije in načine njihovega pridobivanja in delovanja. Ob tem spoznavajo tudi prednosti in prihodnost uporabe obnovljivih virov energije.  Izračunajo tudi lastno porabo energije.

V nadaljevanju spoznajo energetsko vrednost lesa in njegovo izrabo v energetske namene v vsakdanjem življenju.

Tretji del je namenjen kritičnemu pogledu na trajnostno rabo energije v zgodovini in energetski prihodnosti človeštva. Začne se z neandertalsko delavnico kurjenja ognja in njegovega pomena.

Energetski dan za osnovne šole je nastal na pobudo ustanove GOLEA v okviru projekta OVE in URE. Je inovacija učiteljev Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna.

V okviru energetskih dni nas je doslej obiskalo že 600 osnovnošolcev iz vse Slovenije.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja