Ključne informacije Energetski dan

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna
Trajanje: 5 šolskih ur
Vsebina: v prvem delu spoznajo obnovljive vire energije in njihovo praktično uporabo; v drugem delu spoznajo les kot obnovljiv vir energije; tretji del predstavlja kritičen pogled na proizvodnjo in uporabo energije v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti
Udeleženci: zadnja triada OŠ;  če izberete samo drugo in tretjo temo, so udeleženci lahko tudi iz druge triade (prva tema je primerna samo za učence 8. In 9. razreda OŠ)
Skupina: do 25 otrok v skupini
Pripomočki: pisalo, podloga za pisanje, obutev za hojo po parku in obleka primerna vremenu
Cena:

3  € na udeleženca (5 €, gostujoči tehniški dan – v ceno so vključeni tudi potni stroški)

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Zorislava Makoter, Igor Mezgec, Leon Kernel
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel