Gozd in njegove skrivnosti

Udeleženci v učilnici in v naravi spoznavajo vpliv človeka na gozd v zgodovini. Spoznavajo ekološke značilnosti posameznih drevesnih in grmovnih vrst in njihovo vlogo v povezavi z ostalimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Spoznavajo gospodarjenje s slovenskimi gozdovi.

Na delavnici skupaj odkrivamo skoraj neznane odnose med živimi  bitji v naravi in jih primerjamo z odnosi v človeški družbi. Ob tem spoznavamo tudi zgodovinski pomen gozdov za človeka.

Gozd se je v zemeljski zgodovini prilagajal tako klimatskim spremembam kot tudi vplivom človeka na okolje in naravo. V času ugodnejše klime je človek povečeval poljedelske površin  s krčenjem gozda – zato se je povečalo tudi število ljudi na enoto površine. V manj ugodnih klimatskih razmerah se je zaradi oteženega kmetijstva zmanjšalo tudi število prebivalstva. Izpraznjen prostor pa je zavzel gozd.

Pridobivanje kovin in poznejša industrijska revolucija sta zelo zmanjšali obseg in kvaliteto gozda.

Naravne ujme, vojn suše, lakote in bolezni so zelo zmanjšale število prebivalstva. Gozd je spet zasedel izpraznjen prostor.

Medsebojni odnosi v naravi so lahko človeku zgled naravnega obnašanja, ne samo človeka do narave, ampak tudi do soljudi.

Delavnica je povsem inovativna in v prilagojeni obliki jo je na gozdarskih tehniških dnevih izvajalo že več kot 7000 osnovnošolcev in njihovih učiteljev iz vse Slovenije.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja