Gozdarski tehniški dan

Gozdarski tehniški dan v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna za osnovne šole iz vse Slovenije in zamejstva uspešno izvajamo že šestnajsto leto.

Je sad dvajsetletnih izkušenj aktivnega sodelovanja z osnovnimi šolami in je naša izvirna inovacija. Dogradili smo ga z inovacijskim projektom s pomočjo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Doslej nas je obiskalo že prek 9000 osnovnošolcev iz vse Slovenije.

Za svojo inovacijo smo prejeli tudi diplomo območne gospodarske zbornice Postojna.

Poteka v četrtkih in petkih dopoldne v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna in v njenem izjemnem parku pod vodstvom najboljših učiteljev strokovnih predmetov in učiteljev praktičnega pouka v gozdarstvu.

Učenci v obliki dialoga spoznajo odnos drevo-človek, ki ga skupaj nadgradimo s pogovorom o sonaravnem in trajnostnem obnašanju človeka v naravi. V drugem delu pa glede na dane možnosti spoznajo poklic gozdarja in tehniko dela z motorno žago in traktorjem.

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja