Gozdarsko lesarski tehnični dan

Dan združuje dva tehniška dneva v enem: gozdarski in lesarski tehniški dan. V prvem delu učenci spoznajo življenje dreves, v drugem delu pa izdelajo izdelek iz lesa v lesarskih delavnicah.

Ključne informacije

Prijavnica