GOZDNE ŽIVALI

Teme:

ŽIVALOSLOVJE – prepoznavanje vrst divjadi, biologija divjadi in načini prilagoditev na preživetje.

–        Najpogostejše vrste sesalcev in ptic

–        Rast in razvoj živali

–        Prilagojenost živali na življenjsko okolje

–        Delitev živali na divjad in ostale prostoživeče živali

VRSTNA RAZMERJA – pregled vrst živali in njihova medsebojna razmerja (vplivi med osebki iste vrste ali drugih vrst)

–        Razmerja znotraj vrste

–        Razmerja med vrstami

–        Vpliv razmerij na preživetje osebka in njegova vloga v okolju

LOVSTVO KOT NARAVOVARSTVO – naravovarstveni pomen lovstva kot oblike trajnostnega gospodarjenja

–        Predstavitev lovstva v svetu in pri nas skozi zgodovinsko obdobje

–        Spreminjanje vloge lova v časovnem obdobju

–        Pomen lovstva kot naravovarstvene dejavnosti

–        Naravoslovna znanja potrebna za doseganje ciljev trajnostne rabe (poznavanje živali, sledi, biologija, razmerja…)

 

Ključne informamcije

Odziv na GOZDNE ŽIVALI

SLIKE IN FILMI