Gozdne živali

Teme:

ŽIVALOSLOVJE – prepoznavanje vrst divjadi, biologija divjadi in načini prilagoditev na preživetje.

 • Najpogostejše vrste sesalcev in ptic
 • Rast in razvoj živali
 • Prilagojenost živali na življenjsko okolje
 • Delitev živali na divjad in ostale prostoživeče živali

VRSTNA RAZMERJA – pregled vrst živali in njihova medsebojna razmerja (vplivi med osebki iste vrste ali drugih vrst)

 • Razmerja znotraj vrste
 • Razmerja med vrstami
 • Vpliv razmerij na preživetje osebka in njegova vloga v okolju

LOVSTVO KOT NARAVOVARSTVO – naravovarstveni pomen lovstva kot oblike trajnostnega gospodarjenja

 • Predstavitev lovstva v svetu in pri nas skozi zgodovinsko obdobje
 • Spreminjanje vloge lova v časovnem obdobju
 • Pomen lovstva kot naravovarstvene dejavnosti
 • Naravoslovna znanja potrebna za doseganje ciljev trajnostne rabe (poznavanje živali, sledi, biologija, razmerja…)