NPK

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Če uspešno opravite potrjevanje ali preverjanje usposobljenosti, pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat) o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Tako dokažete svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) dopušča posameznikom, da svoje izkušnje in neformalno pridobljena znanja dokažejo in pridobijo poklic. Za pridobitev certifikata morate dokazati, da imate znanja, ki so za posamezno NPK zapisana v katalogu znanj.

Kandidat z NPK ima več možnosti, da najde zaposlitev ali napreduje v poklicu, saj se upoštevajo in priznavajo delovne izkušnje in neformalno znanje. NPK nam zagotavlja večjo konkurenčnost na trgu dela tako v Sloveniji kot v državah EU.

SGLŠ Postojna je verificirana za preverjanje in potrjevanje naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 

V postopku pridobivanja NPK SGLŠ kandidatom zagotovi svetovanje; pri preverjanju in potrjevanju pa tudi materialne pogoje.

Za svetovanje in pomoč pri odločitvah pokličite ali pišite našemu svetovalcu Sebastijanu Bajcu (sebastijan.bajc@siol.net; 041 380 762).