Je mogoče zdravo hujšati in ob tem še prihraniti?

Zgodovina človeštva je zgodovina skupnosti in ne zgodovina posameznika. Enako kot je narava skupnost in ne vsota posameznih osebkov.

Boj za obstanek v naravi kot nemška biološka teorija iz konca 18. stoletja je že zdavnaj z dokazi preživeta realnost. Vendar je zelo priročna za pridobitno ekonomijo in potrošništvo, posebej v današnjem času.

Hrana je bila v vsej zgodovini človeštva nujno potrebna za preživetje človeka. Vendar ni bila nikoli najnujnejša dobrina. Veliko pomembnejši so bili medčloveški odnosi. Ti so šele omogočili preživetje človeka in človeštva. Ko odnose povežemo s hrano in ostalimi dobrinami, prepoznamo v zgodovini rast človeške kulture.

Današnji čas preobilja na eni strani in čas mnogih obrazov revščine na drugi strani, nas sili k premisleku o vrednotah potrošniške družbe in s tem povezanega individualizma. Varčevanje je lahko samo eden od prikritih obrazov individualizma.

Hrana je pomembna, zdravje je pomembno, a brez zdravega odnosa do drugih postaneta tako hrana kot zdravje nadomestek za izgubljene odnose – nadomestek za biti varen, sprejet in biti ljubljen.

‘Imeti in ne biti’ postaja v moderni družbi ‘ne imeti in ne obstajati’.  Biti v zdravem odnosu z drugimi pa gradi človeka za danes in jutri.

Ključne informacije