Ključne informacije Človek in gozd

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 2 šolski uri z možnostjo ponovitve za druge skupine in z možnostjo kombinacij z drugimi ustvarjalnicami ali delavnicami
Vsebina:

Gozd v slovenskem in svetovnem prostoru v zgodovini. Človekovo gospodarjenje z gozdom in prostorom. Drevesne vrste.

Predstavitev gozdarskih srenješolskih programov, ki jih izvaja SGLŠ Postojna.

Udeleženci: Druga in tretja triada OŠ
Skupina: do 25 udeležencev v skupini
Pripomočki: pisalo, podloga za pisanje, obutev za hojo po parku in obleka primerna vremenu
Cena:

2 € na udeleženca

Potni stroški, če je ustvarjalnica izvedena na šoli prijaviteljici

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Martin Dužnik
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel