Ključne informacije Doživljajske delavnice v naravi

Kraj izvajanja:

v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)

 

Trajanje: 2 šolski ur
Vsebina:

Spoznavanje odnosa drevo-človek in gozd-človek.

 

Udeleženci:

tretja triada OŠ

 

Skupina:

do 24 otrok v skupini

 

Pripomočki:

pisalo

 

Cena:

1 € na udeleženega učenca

 

 

Termini: četrtki in petki od septembra do konca maja
Izvajalci

Leon Krnel

 

Prijava in dodatne informacije

leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel