Ključne informacije Ekološko naravoslovni dan

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna
Trajanje: 5 šolskih ur
Vsebina:

Voda in življenje

Nanosvet

Gozdne živali

Preživetje narave in človeka

Udeleženci: zadnja triada OŠ in 6. razred OŠ
Skupina: do 24 otrok v skupini
Pripomočki: Pisalo
Cena:

3  € na udeleženca

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija
Izvajalci

Anica Emili Podboj, Igor Mezgec, Martin Dužnik

Leon Kernel

Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel