Ključne informacije Gozdarski tehniški dan

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 5 šolskih ur
Vsebina: v prvem delu v parku SGLŠ udeleženci spoznajo življenje drevesa in človeka, človekov odnos do narave in sočloveka, v drugem delu po malici pa se seznanijo z delom v gozdu in poklici v gozdarstvu
Udeleženci: zadnja triada OŠ in 6. razred; za še mlajše otroke je  po dogovoru tehniški dan prilagojen njihovi starosti
Skupina: do 30 otrok v skupini
Pripomočki: pisalo, podloga za pisanje, obutev za hojo po parku in obleka primerna vremenu
Cena: v šolskem letu 2019/20 podarjamo vsem slovenskim osnovnim šolam gozdarski tehniški dan.
Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Leon Kernel, Martin Dužnik, Tine Božič in Andrej Čeč
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel