Ključne informacije Gozdarski tehniški dan

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 5 šolskih ur
Vsebina: v prvem delu v parku SGLŠ udeleženci spoznajo življenje drevesa in človeka, človekov odnos do narave in sočloveka, v drugem delu po malici pa se seznanijo z delom v gozdu in poklici v gozdarstvu
Udeleženci: zadnja triada OŠ in 6. razred; za še mlajše otroke je  po dogovoru tehniški dan prilagojen njihovi starosti
Skupina: do 30 otrok v skupini
Pripomočki: pisalo, podloga za pisanje, obutev za hojo po parku in obleka primerna vremenu
Cena:

3  € na udeleženca, v ceno je vključena malica (5 €, gostujoči tehniški dan v šoli prijaviteljici – v ceno so vključeni tudi potni stroški)

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Leon Kernel, Gregor Češarek, Andrej Čeč in Ivančič Franc
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel