Ključne informacije gozdarsko lesarski tehnični dan

Kraj izvajanja:

v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)

 

Trajanje: 6 šolskih ur
Vsebina:

Spoznavanje odnosa drevo-človek in gozd-človek. Izdelava lesnega izdelka, ki ga otroci nesejo s sabo domov.

 

Udeleženci:

tretja triada OŠ

 

Skupina:

do 24 otrok v skupini

 

Pripomočki:

pisalo

 

Cena:

3 € na udeleženega učenca

 

 

Termini: četrtki in petki od septembra do konca maja
Izvajalci

Leon Kernel in učitelji praktičnega pouka lesarstva

 

Prijava in dodatne informacije

leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel