Ključne informacije Gremo v gozd

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 5 šolskih ur
Vsebina: spoznavanje življenja dreves in gozda
Udeleženci: Prva in druga triada OŠ
Skupina: do 25 otrok v skupini
Pripomočki: Pisalo in podloga za pisanje (2. triada), obutev za hojo po parku in obleka primerna vremenu
Cena: v šolskem letu 2019/20 brezplačno
Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Leon Kernel
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel