KLJUČNE INFORMACIJE IZDELAL BOM PTIČJO KRMILNICO

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 5 ŠOLSKIH UR
Vsebina: dan predstavi celoten postopek od semena drevesa, prek rasti drevesa, podrtje drevesa, prevoz na žago, razrez hloda v deske, pripravo desk za izdelek, žaganje sestavnih delov, obdelava posameznih sestavnih delov, sestavljanje krmilnice do končne obdelave.
Udeleženci: 3. triada OŠ
Skupina: do 25 otrok v skupini
Pripomočki: pisalo
Cena:

5 € na učenca

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalec Leon Kernel
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel