Ključne informacije Kaj lahko jaz storim za boljši svet?

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 1 šolska ura z možnostjo ponovitve za druge skupine in z možnostjo kombinacij z drugimi ustvarjalnicami ali delavnicami
Vsebina:

Spoznavanje dejanskega stanja sveta. Spoznavanje okolja in človeka in njegove resnične vloge v svetu. Možnosti osebnih sprememb, ki bodo vplivale na družbo prihodnosti. Vzgajanje emaptije do resnično najbolj ogroženih v družbi in v svetu.

Predstavitev gozdarskih srednješolskih programov, ki jih izvaja SGLŠ Postojna.

Udeleženci: Tretja triada OŠ
Skupina: do 25 udeležencev v skupini
Pripomočki: pisalo, podloga za pisanje, obutev za hojo po parku in obleka primerna vremenu
Cena:

2 € na udeleženca

Potni stroški, če je ustvarjalnica izvedena na šoli prijaviteljici

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Leon Kernel
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel