Ključne informacije Kako bo ime poslednjemu zemljanu?

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 1 šolska ura z možnostjo ponovitve za druge skupine in z možnostjo kombinacij z drugimi ustvarjalnicami ali delavnicami
Vsebina:

Razgaljenje katastrofalnih napovednih novic medijev. Preseganje boja za obstanek z medsebojno pomočjo.

Predstavitev gozdarskih srednješolskih programov, ki jih izvaja SGLŠ Postojna.

Udeleženci: Tretja triada OŠ
Skupina: do 25 udeležencev v skupini
Pripomočki: Pripomočki za zapiske
Cena:

2 € na udeleženca

Potni stroški, če je ustvarjalnica izvedena na šoli prijaviteljici

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Leon Kernel
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel