Ključne informacije Kolarstvo – izumrla rokodelska obrt uporabe lesa

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 3 šolske ure z možnimi ponovitvami in kombinacijami z ostalimi temami
Vsebina: Spoznajmo eno nekoč najpomembnejših obrti na Slovenskem. Poznavanje lastnosti lesa in  tehnologije ( krivljenja) lesa je  bilo temelj izdelave vozov in ostalih kolarskih izdelkov.
Udeleženci:  3. triada in 6. razred OŠ
Skupina: do 20 otrok v skupini, izjemoma tudi več; za nadarjene otroke do 15 otrok v skupini
Pripomočki: pisalo za izpolnjevanje delovnega lista
Cena:

8  € na skupino za eno šolsko uro (10 € na skupino za eno šolsko ur , gostujoča delavnica v šoli prijaviteljici; strošek, ki ga povrne šola prijaviteljica so tudi potni stroški – kilometrina – iz Postojne do šole prijaviteljice in nazaj)

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalec Zorislava Makoter
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel