Ključne informacije Les oživi

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna
Trajanje: 4 šolske ure
Vsebina:

V naših gozdovih raste 71 drevesnih vrst. Zaradi različne celične sestave in pogojev rasti je les vsake drevesne in grmovne vrste drugačen, drugačnih lastnosti in uporabe. Prav ta raznolikost in znanje mnogih generacij, ki so cenili in uporabljali les, daje vrednoto bogastvu lesa.

 

Izdelki iz lesa, ki jih naredimo sami, predstavljajo posebno vrednost.

Udeleženci: mednarodne izmenjave učencev in dijakov ter učiteljev, skupine nadarjenih učencev in dijakov
Skupina: do 20 udeležencev v skupini
Pripomočki: pisalo za izpolnjevanje delovnega lista
Cena:

6 € na udeleženca

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalec Zorislava Makoter, učitelji praktičnega pouka v lesarstvu
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel