Ključne informacije Lesarski tehniški dan

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna
Trajanje: 5 šolskih ur
Vsebina: v prvem delu v parku SGLŠ udeleženci spoznajo les in njegove lastnosti, v drugem delu pa sami izdelajo izdelek, ki ga odnesejo s sabo
Udeleženci: zadnja triada OŠ in 6. Razred OŠ
Skupina: do 24 otrok v skupini
Pripomočki: Pisalo
Cena:

3  € na udeleženca,

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija
Izvajalci Romano Pavlovič
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel