Ključne informacije Mladi in lov

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 2 šolski uri z možnostjo ponovitve za druge skupine in z možnostjo kombinacij z drugimi ustvarjalnicami ali delavnicami
Vsebina: Teme:

    • Živaloslovje
    • Vrstna razmerja
    • Lov kot naravovarstvo

 

Teme so lahko samostojne ali se po želji kombinirajo

Ob ustvarjalnici so predstavljene tudi možnosti nadaljnjega šolanja učencev v gozdarskih  programih SGLŠ Postojna.

Predstavitev gozdarskih srednješolskih programov, ki jih izvaja SGLŠ Postojna.

Udeleženci: Vrtci, vse tri triade OŠ, dijaki, študenti, odrasli
Skupina: do 25 udeležencev v skupini
Pripomočki: pisalo, podloga za pisanje, obutev za hojo po parku in obleka primerna vremenu
Cena:

3 € za udeleženca

dodatno potni stroški, če je ustvarjalnica izvedena na šoli prijaviteljici

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Martin Dužnik
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel