Ključne informacije mladi in lov

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 5 šolskih ur
Vsebina:

Živaloslovje

Vrstna razmerja

Lov kot naravovarstvo

Teme so lahko samostojne ali se po želji kombinirajo

Udeleženci: Vrtci, vse tri triade OŠ, dijaki, študenti, odrasli
Skupina: do 25 udeležencev v skupini
Pripomočki: pisalo, podloga za pisanje, obutev za hojo po parku in obleka primerna vremenu
Cena:

3  € na udeleženca, (5 €, gostujoči tehniški dan v šoli prijaviteljici – v ceno so vključeni tudi potni stroški)

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Martin Dužnik
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel