Ključne informacije Mladi in nudenje prve pomoči z ADE

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli Notranjsko primorski regiji)
Trajanje: 1 šolska ura z možnimi ponovitvami in kombinacijami z ostalimi temami
Vsebina:

moralno etična odgovornost posameznika, da pomaga in pravilno ukrepa ob nezgodi, skrb za lastno varnost, pomen klica na številko 112, temeljni postopki oživljanja ( uporaba AED,položaj nezavestnega, zadušitve s tujki..

Ob ustvarjalnici so predstavljene tudi možnosti nadaljnjega šolanja učencev v zdravstvenih programih SGLŠ Postojna.

Udeleženci: 2. in 3. triada OŠ Notranjsko primorske regije
Skupina: do 25 otrok v skupini; za nadarjene otroke do 16 otrok v skupini
Pripomočki: pisalo, list za zapiske
Cena:

2€ na udeleženca

Potni stroški, če je delavnica izvedena na šoli prijaviteljici

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalec Učitelj zdravstvene vzgoje
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel