Ključne informacije Narava na privlačen način

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 2 šolski uri z možnimi ponovitvami in kombinacijami z ostalimi temami
Vsebina: Vsebina predstavitve je razmišljanje o naravi in človeku s preživetega stališča boja za obstanek in z nasprotnega stališča trajnostnega in sonaravnega gledanja medsebojne pomoči. Vsebuje teme trajnostnega razvoja, biologije, gozdarstva in medsebojnih odnosov med ljudmi. Doslej jo je v razširjeni obliki na gozdarskih tehniških dnevih za OŠ poslušalo že preko 7000 slovenskih osnovnošolcev.
Udeleženci: 2. in 3. triada OŠ
Skupina: do 28 otrok v skupini; za nadarjene otroke do 16 otrok v skupini
Pripomočki: pisalo, list za zapiske
Cena:

8  € na skupino za eno šolsko uro (10 € na skupino za eno šolsko uro, gostujoča delavnica v šoli prijaviteljici; strošek, ki ga povrne šola prijaviteljica so tudi potni stroški – kilometrina – iz Postojne do šole prijaviteljice in nazaj)

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalec: Leon Kernel
Prijava in dodatne informacije: leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel