KLJUČNE INFORMACIJE SO KORENINE DREVESA TUDI NAŠE KORENINE?

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna ali kjerkoli v Sloveniji in Zamejstvu
Trajanje: 2 šolski uri
Vsebina: Drevo brez korenin umre. Tudi človek, če se ne zave svojih koreni in jih neguje.
Udeleženci: Učenci tretje triade OŠ
Skupina: do 20 udeležencev v skupini
Pripomočki: pisalo za izpolnjevanje delovnega lista
Cena:

2 € na udeleženca

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalec Leon Kernel
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel