Ključne informacije Spoznajmo les

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (ali šole v Notranjsko primorski regiji)
Trajanje: 3 šolske ure z možnimi ponovitvami in kombinacijami z ostalimi temami
Vsebina:

Spoznavanje lesa kot izjemnega materiala preteklosti, sedanjosti in prihodnosti

Ob ustvarjalnici so predstavljene tudi možnosti nadaljnjega šolanja učencev v lesarskih programih SGLŠ Postojna.

Udeleženci: 3. triada in 6. razred OŠ
Skupina: do 20 otrok v skupini, izjemoma tudi več; za nadarjene otroke do 15 otrok v skupini
Pripomočki: pisalo za izpolnjevanje delovnega lista
Cena:

2€ na udeleženca

Potni stroški, če je ustvarjalnica izvedena na šoli prijaviteljici

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalec Zorislava Makoter
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel