Ključne informacije Zgradba in uporaba lesa avtohtonih drevesnih vrst

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna (lahko tudi kjerkoli v Sloveniji in v Zamejstvu)
Trajanje: 3 šolske ure z možnimi ponovitvami in kombinacijami z ostalimi temami
Vsebina: V naših gozdovih raste 71 drevesnih vrst. Zaradi različne celične sestave in pogojev rasti je les vsake drevesne in grmovne vrste drugačen, drugačnih lastnosti in uporabe. Prav ta raznolikost in znanje mnogih generacij, ki so cenili in uporabljali les, daje vrednoto bogastvu lesa.
Udeleženci: 3. triada in 6. razred OŠ
Skupina: do 20 otrok v skupini, izjemoma tudi več; za nadarjene otroke do 15 otrok v skupini
Pripomočki: pisalo za izpolnjevanje delovnega lista, računalnik s internetno povezavo
Cena:

8  € na skupino za eno šolsko uro (10 € na skupino za eno šolsko ur , gostujoča delavnica v šoli prijaviteljici; strošek, ki ga povrne šola prijaviteljica so tudi potni stroški – kilometrina – iz Postojne do šole prijaviteljice in nazaj)

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalec Zorislava Makoter
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel

Prijavnica