KLJUČNE INFORMACIJE ŽIVLJENJE DREVES

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna ali kjerkoli v Sloveniji in Zamejstvu
Trajanje: 2 šolski uri
Vsebina: Življenje dreves v marsičem odslikava tudi življenje človeka. Spoznavanje skrivnega življenja dreves in njihove vloge v človeški zgodovini nam pomaga, da gozdra ne gledamo le kot trenutnega dobička ampak kot dediščino, ki jo moramo predati tudi zanamcem.
Udeleženci: Učenci tretje triade OŠ
Skupina: do 20 udeležencev v skupini
Pripomočki: pisalo za izpolnjevanje delovnega lista
Cena:

4 € na udeleženca

plačilo: po predloženi naročilnici SGLŠ Postojna izstavi račun

Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalec Kernel Leon,  učitelj in predavatelj gozdarstva
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel