Ključne informacije Življenje gozda

Kraj izvajanja: v SGLŠ, Tržaška 36, 6230 Postojna
Trajanje: 5 šolskih ur
Vsebina: prvi del spoznavanja drevesnih vrst in njihovega življenja poteka v parku Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna; drugi del poteka v učilnici za živaloslovje in lovstvo
Udeleženci: Prva tirada OŠ (lahko tudi 4. In 5. razred OŠ)
Skupina: do 28 otrok v skupini
Pripomočki: obutev za hojo po parku in obleka primerna vremenu
Cena: v šolskem letu 2019/20 brezplačno
Termini: četrtki in petki od septembra do srede junija; izjemoma lahko tudi drugi dnevi glede na vaše želje
Izvajalci Leon Kernel, Martin Dužnik
Prijava in dodatne informacije leon.kernel@guest.arnes.si; telefon 031 557 436, Leon Kernel