DogajaKoledar dogodkovTekmovanja

LESARIJADA v Postojni

SODELUJOČE ŠOLE NA 25. LESARIJADI POSTOJNA

SPONZORJI IN DONATORJI

Info razpisa in prijavnica Lesarijada Postojna 2019

Časovnica in zemljevid mest dogajanja 25. Lesarijade Postojna

Bilten Lesarijada 2019

RAZPIS 

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna organizira Lesarijado 2019. Vabimo vas, da se udeležite tekmovanja in srečanja srednjih lesarskih šol Slovenije, ki bosta v četrtek, 25. aprila 2019, v Postojni. 

Razpisujemo: 

a) tekmovanja poklicnega in strokovnega izobraževanja: 

 tekmovanje v ročni obdelavi lesa, 

 tekmovanje v izdelavi intarzije in 

 družabne igre. 

b) športna tekmovanja v: 

 v ulični košarki in 

 v kegljanju. 

V prilogi vam pošiljamo informacije o posameznih disciplinah in tekmovalna pravila. Vaše prijave pričakujemo do četrtka, 28. marca 2019. S pravočasno prijavo nam boste olajšali pripravo in izvedbo tekmovanja. Vsa ostala navodila in časovno razporeditev dejavnosti bomo poslali po obdelavi prijav. 

Strokovne komisije za posamezna tekmovanja bodo sestavljene iz vodij vseh prijavljenih ekip, ki bodo sodelovale na tekmovanju. Predsednike bodo strokovne komisije izvolile pred tekmovanjem na mestu tekmovanja. Nadzor bosta izvajala predstavnik gostitelja in eden izmed spremljevalcev ekip. 

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu: 

 Zorislava Makoter – 051 393 954, 

 Marjeta Urbas-Hribernik – 041 405 055. 

Vodja LESARIJADE 2019: Zorislava Makoter (zorislava.makoter@guest.arnes.si). 

Mentorji 

Ročna obdelava lesa: Jože Ivančič – joze.ivancica1@siol.net, 031 752 836 

Intarzija: Franc Rot – rotfranc@gmail.com, 041 708 699 

Družabne igre: Gregor Češarek – jelov.storz@gmail.com, 051 668 006 

Zorislava Makoter – zorislava.makoter@guest.arnes.si, 051 393 954 

Romano Pavlovič – romano.pavlovic@gmail.com, 031 752 855 

Ulična košarka: Zdravko Skrt – zdravko_skrt@t-2.net, 040 464404 

Kegljanje: Jasmina Žvokelj – zvokeljjasmina@gmail.com, 041 265 979 

Sodelujoče šole so:

Gimnazija in srednja šola Kočevje
Lesarska šola Maribor
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
ŠC Krško – Sevnica
ŠC Ljubljana, Srednja lesarska šola
ŠC Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
ŠC Novo mesto
ŠC Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
ŠC Škofja Loka
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Za posamezne discipline prejmejo priznanja šole za prva tri mesta.
Discipline so:
Ročna obdelava lesa
Izdelava intarzije
Družabne igre
Ulična košarka
Kegljanje
Kot najboljši posameznik prejme priznanja za 1. mesto v ročni obdelavi lesa.
Za skupne dosežke pa so priznanja za vsa mesta, torej od 1 do 11. mesta.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 

Vsa ostala navodila in celotno gradivo najdete na naši spletni strani: http://sola.sgls.si. 

Postojna, 25. februar 2019

Predsednica organizacijskega odbora: Cvetka Kernel, prof.