lesarski tehnik/ lesarska tehnica

Ime izobraževalnega programa: lesarski tehnik/ lesarska tehnica
Vrsta izobraževalnega programa: poklicno tehniško izobraževanje
Trajanje programa: 2 leti
Naziv poklicne izobrazbe: lesarski tehnik/ lesarska tehnica
Pogoji za vpis:

Končano srednje poklicno izobraževanje smer mizar/mizarka

vpis poteka od 20. avgusta do zapolnitve mest, ki jih odobri ministrstvo

Pridobljeni poklici:

Izobraževalni program lesarski tehnik omogoča pridobiti:

·    poklicno tehniško izobraževanje

·    V. stopnjo izobrazbe

Organizacijski model in prilagoditve Individualni organizacijski model: izobraževanje odraslih poteka v skladu s predmetnikom, ki je sestavni del LDN-ja, za vsakega udeleženca pripravimo individualni izobraževalni načrt, kjer so napisane dogovorjene prilagoditve
Značilnosti izobraževanja možnost obiskovanja organiziranih predavanj

 • poteka v skladu s predmetnikom, ki je sestavni del LDN-ja
 • organizirana predavanja potekajo po koledarju, ki je sestavni del LDN-ja
 • udeleženci se s predmetnikom in koledarjem izobraževanja seznanijo na uvodnem sestanku
 • roki izpitov so določeni glede na razpored predavanj: prvi izpitni rok za posamezno programsko enoto je po zaključku predavanj določen v koledarju
 • neizpolnjene obveznosti udeleženci opravijo v naslednjih dogovorjenih izpitnih rokih v tekočem šolskem letu ali v naslednjem šolskem letu
 • praktično usposabljanje z delom opravljajo udeleženci v specializiranih ustanovah, kamor jih usmerja, vodi in pomaga pri izvedbi organizator PUD-a na šoli

možnost individualnih oz. skupinskih konzultacij

 • na konzultacijah se z učiteljem dogovori o ustrezni literaturi in načinu opravljanja izpita. Učitelj udeleženca lahko seznani z izpitnimi vprašanji in mu svetuje možne načine priprave na izpit
 • v nadaljnjih konzultacijah učitelj in udeleženec razrešujeta strokovne probleme, vezane na učno snov
 • praktični del pouka se opravi v okviru posameznega strokovnega predmeta
 • praktično usposabljanje z delom opravljajo udeleženci v specializiranih ustanovah, kamor jih usmerja, vodi in pomaga pri izvedbi organizator PUD-a na šoli
 • udeleženec se z učiteljem in v dogovoru s strokovno delavko, ki je zadolžena za izobraževanje odraslih dogovori za izpit
cena udeleženec plača šolnino v vrednosti trije obroki po 350, 00 eur
Predmetnik: VEČ