Novice

Matematična bera 2015

SGLŠ-jevci smo tudi dobri matematiki! Kakšna je letošnja bera matematičnih dosežkov?

  • Na šolskem tekmovanju, 19. marca 2015, je sodelovalo 67 dijakov; kar 19 od njih je prejelo bronasta priznanja.
  • Na regijskem tekmovanju v organizaciji SGLŠ Postojna je sodelovalo 15 dijakov; kar 6 dijakov je prejelo srebrna priznanja. 
  • Državno tekmovanje iz matematike je letos potekalo 18. aprila v Celju. Udeležili so se ga naši štirje tekmovalci: Martin Kariž, 1. a, Davor Kuralt, 1. c, David Jesenko 1. c in Alma Mujagić, 2. e. Vsi so prejeli zlata priznanja. Poleg zlatih sta srebrni priznanji prejela še Laura Hrenovec, 1. z, in Rok Kozjek Mencinger, 2. a.

Največji uspeh je dosegla Alma Mujagić s tretjo nagrado v kategoriji drugi letnik poklicnega izobraževanja.

Tako smo sklenili najuspešnejše šolsko leto matematičnih tekmovanj doslej.

Matematiki: Igor Mezgec, Valentina Vončina in Eva Čeč